Contact Us

Home / Contact Us

Get in Touch

Chautara Sangachowkgadi-5, Sindhupalchowk (चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नं. ५ सिन्धुपाल्चोक)

011-620461, 011-620103

Mon to Fri 9am to 6pm